Språk, kultur och bildning

I LFI tror vi att en läsande individ är en reflekterande, språkstark och skapande individ. Varje bildningsresa börjar med en bok och alla barn har rätt till ett bibliotek, kan vara det egna såväl som det gemensamma. 

Med språk, kultur och bildning får barn och vuxna verktyg att förverkliga sig själva och förstå sin omvärld. Precis som en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, är ett samhälle inte starkare än sina invånare. Kultur och språk är det sammanfogande kitt som länkar alla invånare samman.

Idé och vision - sid 1 av 4

Lust och kreativitet

Hos LFI stimuleras varje vecka barnens - och de medföljande vuxnas - lust att läsa, spela teater, skriva, skapa, pyssla, slöjda, måla, skulptera, sjunga och dansa. Vi läser, leker och lär. Böckerna kommer till liv genom improvisationsteater och andra konstformer. Hos oss uppmuntras kreativa processer som inte stänger ute någon individ eller del av individ.

Vi skapar en plattform där alla identiteter, språk och nyanser har plats. Varje individ har en inre kunskap sammansatt av alla ens erfarenheter och reflektioner. Dessa förtjänar att bekräftas i gemenskapen och tas tillvara i kulturutövandet.

Idé och vision - sid 2 av 4

Barns rätt till kultur

LFI drivs av övertygelsen om att alla barn har rätt till en okomplicerad och nära relation till litteratur, konst och kultur. Hos LFI sammanflätas olika konstformer med barnens eget skapande.

Vi möter barnen tillsammans med deras vuxna, för att förankra läs- och skaparlusten i barnens vardag. Varje aktivitet görs för att stärka deltagarna i deras språk och andra konstnärliga uttryck. På så sätt får de ökad egenmakt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

Idé och vision - sid 3 av 4

LFI:s vision är:

1) Varje unge är en läsande unge.

2) Varje unge äger och förstår språkets makt - det skrivna språket, det konstnärliga språket och kroppens språk.


3) Varje unge har en plattform för kreativt skapande.


4) Varje unge har fri och nära tillgång till litteratur, teater och konst – som konsument och som utövare.


5) Varje unge kan spegla sig i litteraturens berättelser, teaterns karaktärer och konstens verk.


6) Varje unge känner att dess språk är en tillgång och en skatt i läsning och kulturutövande.


7) Varje unge är huvudpersonen i berättelsen om dennes liv.


8) Varje unge är omgiven av vuxna som ser vikten av att läsa, leka och kreativt skapa.


9) Varje unge är – oavsett dess bostadsort, bakgrund, klass, språk eller föräldrars utbildning och sociala nätverk - inkluderat i samhällets gemenskap.


10) Varje unge - oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion, etnicitet, funktionssätt och ålder - älskar sig självt och blir bemött med kärlek och respekt.


11) Varje unge kan genom litteraturen, teatern och konsten resa vart den vill.
Idé och vision - sid 4 av 4

Startsida Vad är LFI? Idé och vision
Språk, kultur och bildning
Lust och kreativitet
Barns rätt till kultur
LFI:s vision
Det här gör vi
Läslust och improvisationsteater Boken i centrum Nära tillgång till kultur Barnens vuxna (Hög)läsningens goda effekter Integration
LFI i media Kontakt & bokning Kalendarium Lekplats Kanal LFI