Välkommen till LFI:s lekplats på internet
Här lägger vi efterhand upp olika roligheter
LFI-memory
Förvandlingshjul - vara
Förvandlingshjul - göra
Förvandlingshjul - känna
Berättelse 9-rader