Om LFI i olika medier

Länkar till en del av det som publicerats om Läsa för integration i olika medier

Läsfrämjarinstitutet erbjuder barn en arena att agera på -kultwatch

"Ett föreningsbildande senare är Läsfrämjarinstitutet numera en fristående organisation med ordinarie och öppen verksamhet för alla Södertäljebor där uppdraget är att ge barn ordets makt och en arena att agera på. En verksamhet som prioriterar främjandet av barn och ungas läsutveckling och där flerspråkighet är uppmuntrat."

29/8 invigde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Läslandets
Inslag om invigningen av Läslandet i svt. Artikel om invigningen i Länstidningen (prenumeranter)

Kulturrådet- inslag i läsambassadören Johan Anderblads fim

Läsambassadören checkar in: Böcker, förebilder, gemenskap

Inslag om läs och mät kampanjen i Lilla Aktuellt (ej längre tillgängligt på svt-play)

"Lilla aktuellt gjorde repotage hemma hos LFI-deltagare och besökte vår aktivitet."

Där sagan dansar - Biblioteksbladet

"Läsa för integration är en ny metod från Södertälje där läsning möter teater, bildkonst och dans."

Kortfilm om LFI av Telge energi-

Böcker för möten och integration

"Lagom när Sverige tog semester drog den Assyriska kvinnoföreningen i Södertälje i gång Läsa för integration, ett projekt med finansiellt stöd av Södertälje kommun och som syftar till att integrera genom att öka läsfrämjandet."

Läsa för integration belönas

"Ett 80-tal barn i veckan får en möjlighet att stärka sina språkkunskaper genom projektet Läsa för integration. Nu får verksamheten 5i12-priset."
Prisat läsprojekt för barn öppnar i Hovsjö centrum
"Läsa för integration är ett prisat Södertäljeprojekt som nyligen beviljades en kvarts miljon i stöd från Kulturrådet. Och nu står det klart att man i sommar kommer att ordna träffar också i centrala Hovsjö."

LO prisar Södertäljeprojekt

”Läsa för integration” som drivs av Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje får ett av LO:s kulturpris 2016. Anledningen är att projektet, enligt LO, ”bygger broar över språk- och kulturskillnader”.

LOs kulturpris 2016 till läsfrämjande

"LO har i år valt läsfrämjande som tema för kulturpriset. Läsning och läsförståelse är förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är också en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet."

Barnens egna sagor får liv

"Tornados, märkliga män i röda hattar och grön slips, trollkarlar och magiska portaler. Allt detta rymdes på några få kvadratmeter i Hovsjö hub i torsdags."

Läsa för integration – Djungelboken

"Assyriska Kvinnosektionen i Södertälje driver ett unikt projekt i Assyriska Föreningen. Projektet leds av Marlen Iskander och Ilona Nison är projektsamordnare som även leder högläsningen för barnen. Vid sin sida har hon skådespelerskan Yelda Hadodo."

Läsa för integration – Blinkleken

Inslag Assyria TV

Läsa för integration – Barnteater

Inslag Assyria TV

Barnaktiviteter – Läsa för integration

Inslag Assyria TV