Om LFI i olika medier

Länkar till en del av det som publicerats om Läsa för integration i olika medier

29/8 invigde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Läslandets
Inslag om invigningen av Läslandet i svt. Artikel om invigningen i Länstidningen (prenumeranter)

Kulturrådet- inslag i läsambassadören Johan Anderblads fim

Läsambassadören checkar in: Böcker, förebilder, gemenskap

Inslag om läs och mät kampanjen i Lilla Aktuellt (ej längre tillgängligt på svt-play)

"Lilla aktuellt gjorde repotage hemma hos LFI-deltagare och besökte vår aktivitet."

Där sagan dansar - Biblioteksbladet

"Läsa för integration är en ny metod från Södertälje där läsning möter teater, bildkonst och dans."

Kortfilm om LFI av Telge energi-

Böcker för möten och integration

"Lagom när Sverige tog semester drog den Assyriska kvinnoföreningen i Södertälje i gång Läsa för integration, ett projekt med finansiellt stöd av Södertälje kommun och som syftar till att integrera genom att öka läsfrämjandet."

Läsa för integration belönas

"Ett 80-tal barn i veckan får en möjlighet att stärka sina språkkunskaper genom projektet Läsa för integration. Nu får verksamheten 5i12-priset."
Prisat läsprojekt för barn öppnar i Hovsjö centrum
"Läsa för integration är ett prisat Södertäljeprojekt som nyligen beviljades en kvarts miljon i stöd från Kulturrådet. Och nu står det klart att man i sommar kommer att ordna träffar också i centrala Hovsjö."

LO prisar Södertäljeprojekt

”Läsa för integration” som drivs av Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje får ett av LO:s kulturpris 2016. Anledningen är att projektet, enligt LO, ”bygger broar över språk- och kulturskillnader”.

LOs kulturpris 2016 till läsfrämjande

"LO har i år valt läsfrämjande som tema för kulturpriset. Läsning och läsförståelse är förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är också en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet."

Barnens egna sagor får liv

"Tornados, märkliga män i röda hattar och grön slips, trollkarlar och magiska portaler. Allt detta rymdes på några få kvadratmeter i Hovsjö hub i torsdags."

Läsa för integration – Djungelboken

"Assyriska Kvinnosektionen i Södertälje driver ett unikt projekt i Assyriska Föreningen. Projektet leds av Marlen Iskander och Ilona Nison är projektsamordnare som även leder högläsningen för barnen. Vid sin sida har hon skådespelerskan Yelda Hadodo."

Läsa för integration – Blinkleken

Inslag Assyria TV

Läsa för integration – Barnteater

Inslag Assyria TV

Barnaktiviteter – Läsa för integration

Inslag Assyria TV