Kontakt

Du är välkommen att kontakta LFI om du har frågor, vill besöka någon av våra aktiviteter eller vill boka oss för att göra en aktivitet i din verksamhet. Vi erbjuder även metodhandledning.


Team LFI ⇩

Marlen Eskander, verksamhetschef,
marlen @ lasaforintegration.se


Berolin Deniz, verksamhetsutvecklare
berolin @ lasaforintegration.se


Yelda Hadodo, verksamhetsledare
yelda @ lasaforintegration.sePer Sörås, LFI-ledare och teaterpedagogJara Nordin, LFI-ledare och dans/scenkonst


Fabiola Lahdo, LFI-ledare och interkulturell pedagog


Nursel Awrohum, LFI-ledare och pedagog


Fouad Yaghmour, LFI-ledare och storyteller