Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Läsa för integration om du har frågor, vill besöka någon av våra aktiviteter eller vill boka oss för att göra en aktivitet i en förening eller liknande.


Team LFI ⇩

Marlen Eskander, verksamhetschef,
marlen @ lasaforintegration.se


Berolin Deniz, projektutvecklare
berolin @ lasaforintegration.se


Yelda Hadodo, verksamhetsledare
yelda @ lasaforintegration.sePer Sörås, teaterpedagogJara Nordin, dans och scenkonst


Fabiola Lahdo, interkulturell pedagog


Nursel Awrohum, sångledare